XSMN Thứ 4 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 55 18 24
G.7 255 592 247
G.6 4975 0023 1958 1100 8513 8275 6791 6067 3549
G.5 8538 4213 1377
G.4 76066 85410 04078 88552 76067 27289 84130 83322 91899 28595 36870 34654 40684 14990 91735 87943 64219 60054 47957 64572 30031
G.3 67208 80491 64778 48135 87880 33147
G.2 97092 34963 83626
G.1 55356 29563 65033
G.ĐB 074509 277451 653314
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH VÀ TPHCM UY TÍN-NHANH CHÓNG-BẢO MẬT LIÊN HỆ: 0939110179

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/05/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 10
2 23
3 30, 38
4 -
5 52, 55, 55, 56, 58
6 66, 67
7 75, 78
8 89
9 91, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 05/05/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 13, 18
2 22
3 35
4 -
5 51, 54
6 63, 63
7 70, 75, 78
8 84
9 90, 92, 95, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 05/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 19
2 24, 26
3 31, 33, 35
4 43, 47, 47, 49
5 54, 57
6 67
7 72, 77
8 80
9 91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 95 83 88
G.7 688 218 216
G.6 1056 8763 7366 8887 6502 7009 2753 1984 4681
G.5 5274 1948 4255
G.4 60808 01690 44607 58595 29207 87704 90127 37016 98491 49023 02530 31885 44170 07424 07330 88331 64856 19104 33291 25894 52696
G.3 26785 05959 90236 61229 03811 65898
G.2 03226 45936 88619
G.1 89174 92684 39997
G.ĐB 005553 584247 407076

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07, 07, 08
1 -
2 26, 27
3 -
4 -
5 53, 56, 59
6 63, 66
7 74, 74
8 85, 88
9 90, 95, 95

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 16, 18
2 23, 24, 29
3 30, 36, 36
4 47, 48
5 -
6 -
7 70
8 83, 84, 85, 87
9 91

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 11, 16, 19
2 -
3 30, 31
4 -
5 53, 55, 56
6 -
7 76
8 81, 84, 88
9 91, 94, 96, 97, 98
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 27 60 73
G.7 874 373 970
G.6 5108 0607 5060 7477 9488 2142 5226 3946 3503
G.5 6105 2303 1248
G.4 09219 86659 39644 28639 51416 93255 22430 04277 96628 31474 13882 40402 88398 11340 86455 90083 92002 23210 06283 76035 12683
G.3 95214 03284 21839 36203 10969 59758
G.2 65082 70635 65012
G.1 69902 80369 05856
G.ĐB 134232 460005 695189

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 07, 08
1 14, 16, 19
2 27
3 30, 32, 39
4 44
5 55, 59
6 60
7 74
8 82, 84
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 03, 05
1 -
2 28
3 35, 39
4 40, 42
5 -
6 60, 69
7 73, 74, 77, 77
8 82, 88
9 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 10, 12
2 26
3 35
4 46, 48
5 55, 56, 58
6 69
7 70, 73
8 83, 83, 83, 89
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 76 17 76
G.7 662 320 173
G.6 0170 8121 1524 5057 9469 1106 8941 0723 9764
G.5 6734 9207 6949
G.4 27735 76678 76694 60997 54071 68183 27611 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100
G.3 47761 10874 04499 93991 26499 07041
G.2 84541 08044 84142
G.1 51503 75428 23612
G.ĐB 273677 506779 714619

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/04/2021

Đầu Lô Tô
0 03
1 11
2 21, 24
3 34, 35
4 41
5 -
6 61, 62
7 70, 71, 74, 76, 77, 78
8 83
9 94, 97

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/04/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 17, 18, 19
2 20, 28
3 -
4 43, 44
5 54, 57
6 69
7 79
8 88
9 90, 91, 99, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/04/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 12, 19
2 23, 23, 25, 28
3 -
4 41, 41, 42, 48, 49
5 -
6 64, 68
7 73, 76
8 -
9 93, 99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 40 72 36
G.7 918 118 585
G.6 1629 1394 4019 6099 6229 4670 9569 2153 0496
G.5 8102 9945 2358
G.4 37457 37786 96909 98430 55426 98483 94543 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770 13244 35212 42557 70184 73296 84054 40806
G.3 69330 84813 05235 04700 27764 07970
G.2 90441 78389 77004
G.1 91904 31485 53165
G.ĐB 702542 357670 534417

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 09
1 13, 18, 19
2 26, 29
3 30, 30
4 40, 41, 42, 43
5 57
6 -
7 -
8 83, 86
9 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/04/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 17, 18
2 29
3 32, 33, 35, 36
4 45
5 -
6 -
7 70, 70, 70, 72
8 83, 85, 89
9 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 12, 17
2 -
3 36
4 44
5 53, 54, 57, 58
6 64, 65, 69
7 70
8 84, 85
9 96, 96
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 70 47 41
G.7 347 996 407
G.6 7594 5641 6745 9967 5584 7245 7501 8528 9824
G.5 1560 7024 7433
G.4 03715 29718 75673 31781 46238 38009 60675 89576 51198 95735 09552 61285 64927 22572 66766 74669 37889 69365 58606 74543 47847
G.3 85991 18989 25645 87333 34721 07101
G.2 93623 36430 61227
G.1 86091 04777 65515
G.ĐB 452523 771912 108660

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/03/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 15, 18
2 23, 23
3 38
4 41, 45, 47
5 -
6 60
7 70, 73, 75
8 81, 89
9 91, 91, 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/03/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 24, 27
3 30, 33, 35
4 45, 45, 47
5 52
6 67
7 72, 76, 77
8 84, 85
9 96, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/03/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 06, 07
1 15
2 21, 24, 27, 28
3 33
4 41, 43, 47
5 -
6 60, 65, 66, 69
7 -
8 89
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 73 39 29
G.7 581 691 585
G.6 4348 5641 7183 8456 3319 6446 0328 3176 6851
G.5 5953 9983 0488
G.4 26175 99864 75486 55421 45086 62196 49709 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343 01444 28809 36437 42152 19764 34943 41584
G.3 67059 00587 29856 30357 97547 48932
G.2 83860 36301 84419
G.1 21762 97633 54479
G.ĐB 794871 138302 136389

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/03/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 21
3 -
4 41, 48
5 53, 59
6 60, 62, 64
7 71, 73, 75
8 81, 83, 86, 86, 87
9 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/03/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 18, 19
2 24
3 33, 39
4 43, 46
5 56, 56, 57
6 -
7 72, 77
8 83, 84
9 91, 97

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/03/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 19
2 28, 29
3 32, 37
4 43, 44, 47
5 51, 52
6 64
7 76, 79
8 84, 85, 88, 89
9 -

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 4 hôm nay trên Xổ số nhanh và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Tư trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Tư hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Tư nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền xosonhanh.net hoặc xem tường thuật XSMN trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 4 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Tư đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ tư mở thưởng 3 đài bao gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết miền Nam hay các đại lý vé số đổi vé trúng để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 4, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Tư

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ tư  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: xosonhanh.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Tư để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.



RSS

Copyright 2020 Xổ Số Nhanh
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo. Để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status