XSMN Thứ 4 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 88 15 38
G.7 578 225 802
G.6 0653 8217 3411 2165 5067 0569 7250 2618 1967
G.5 9476 2165 5684
G.4 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146
G.3 36599 28637 21683 36942 79690 58224
G.2 07366 98852 48184
G.1 39181 94795 98909
G.ĐB 967014 436986 062911
ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 11, 14, 17
2 24
3 37
4 41, 49
5 53
6 66, 69
7 73, 76, 78
8 81, 88
9 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 11, 15, 19
2 25, 28
3 36
4 42
5 52, 57
6 65, 65, 67, 69
7 78
8 83, 86
9 95

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 09
1 11, 12, 14, 18
2 24, 24, 27
3 38
4 46
5 50
6 64, 67
7 -
8 84, 84
9 90
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 23 72 99
G.7 051 451 549
G.6 9487 7429 5204 4177 4222 8515 3341 4267 5194
G.5 5429 5158 8491
G.4 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487
G.3 89123 09534 44721 17351 03207 90551
G.2 94053 83215 21444
G.1 07564 23459 68309
G.ĐB 754727 948595 149211

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 15, 18
2 23, 23, 23, 27, 29, 29
3 33, 34
4 -
5 51, 53
6 64
7 -
8 82, 87, 89
9 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 15
2 21, 22, 26
3 34
4 47
5 51, 51, 52, 54, 58, 59
6 62, 65
7 72, 77
8 -
9 95

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 09
1 11
2 -
3 -
4 41, 44, 49, 49
5 51
6 67
7 -
8 81, 86, 87, 87
9 91, 94, 96, 99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 78 06
G.7 878 698 860
G.6 0424 2677 9986 4917 7299 7414 4852 9917 3685
G.5 7060 3613 0656
G.4 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702
G.3 17883 18917 92054 60113 07182 67207
G.2 40792 78166 80949
G.1 29567 76253 10719
G.ĐB 465677 828101 365159

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 17
2 20, 24
3 32, 39
4 -
5 56, 58
6 60, 62, 67, 69
7 77, 77, 78
8 83, 86
9 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 13, 13, 14, 17
2 -
3 38
4 -
5 53, 53, 54
6 66, 68
7 78, 79
8 -
9 91, 94, 98, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 07
1 17, 19
2 -
3 -
4 49
5 52, 56, 59
6 60, 63, 66
7 73, 73
8 81, 82, 85
9 93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 47 50 31
G.7 936 250 637
G.6 4337 9157 9717 9958 7481 3809 9897 2802 5532
G.5 2057 1126 0098
G.4 18386 67682 42362 49623 38384 55225 85462 35978 02994 33877 69212 38217 16411 82913 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842
G.3 38353 80031 37645 43206 69441 40905
G.2 55120 96908 27803
G.1 98479 13270 70176
G.ĐB 665134 097062 673728

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 20, 23, 25
3 31, 34, 36, 37
4 47
5 53, 57, 57
6 62, 62
7 79
8 82, 84, 86
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 09
1 11, 12, 13, 17
2 26
3 -
4 45
5 50, 50, 58
6 62
7 70, 77, 78
8 81
9 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 05
1 10, 18
2 28
3 31, 32, 36, 37
4 41, 42
5 51, 58
6 -
7 76
8 80
9 97, 98
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 82 04
G.7 116 378 470
G.6 7018 0631 0273 0531 6638 1965 1103 8362 0689
G.5 0888 1068 0088
G.4 86844 88808 64573 68574 00925 55043 80738 70504 71194 41580 72053 52849 90942 66522 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735
G.3 64202 11858 43425 97833 74887 44289
G.2 80246 69384 39512
G.1 71959 49626 30538
G.ĐB 330623 770287 799366

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 16, 18
2 23, 25
3 31, 38
4 43, 44, 46
5 58, 58, 59
6 -
7 73, 73, 74
8 88
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 22, 25, 26
3 31, 33, 38
4 42, 49
5 53
6 65, 68
7 78
8 80, 82, 84, 87
9 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 04, 07
1 12
2 26
3 31, 35, 38
4 -
5 -
6 62, 66
7 70, 72
8 87, 88, 89, 89
9 91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 67 64 44
G.7 378 247 680
G.6 8215 2395 6818 8563 7304 8147 9254 8700 9991
G.5 6016 3935 3910
G.4 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567
G.3 27532 92249 72476 88936 59400 18533
G.2 73849 52039 39440
G.1 58974 01520 69708
G.ĐB 399042 285895 779026

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 16, 18
2 28, 28
3 32, 35
4 42, 45, 49, 49
5 52
6 67
7 74, 78
8 80
9 95, 95

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 20, 25
3 35, 36, 39
4 41, 47, 47, 48, 49
5 -
6 61, 63, 64
7 76
8 -
9 91, 95

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 08
1 10
2 23, 26
3 32, 33
4 40, 44
5 51, 54
6 63, 67
7 75
8 80, 84
9 91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 14 39 38
G.7 587 362 037
G.6 7774 4682 4037 5164 8260 5570 6053 8500 8331
G.5 8988 1325 4847
G.4 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793
G.3 07283 72510 00616 93207 38633 91246
G.2 91159 88110 34112
G.1 25704 81586 72476
G.ĐB 780398 066968 180585

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 06
1 10, 14, 16
2 -
3 37
4 -
5 59
6 61
7 71, 74, 78
8 82, 83, 83, 87, 88
9 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 07
1 10, 11, 16, 19
2 25
3 39
4 40
5 -
6 60, 62, 63, 64, 68
7 70
8 86
9 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 12, 14
2 -
3 31, 32, 33, 37, 38
4 41, 46, 47
5 53
6 60
7 71, 76
8 85, 85
9 93

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 4 hôm nay trên Xổ số nhanh và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Tư trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Tư hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Tư nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền xosonhanh.net hoặc xem tường thuật XSMN trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 4 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Tư đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ tư mở thưởng 3 đài bao gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết miền Nam hay các đại lý vé số đổi vé trúng để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 4, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Tư

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ tư  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: xosonhanh.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Tư để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.RSS

Copyright 2020 Kết quả Xổ Số Nhanh
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status