XSMN Thứ 2 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 64 69 87
G.7 349 264 832
G.6 9684 5220 0584 3754 5055 2629 1793 5507 0022
G.5 0521 5346 5198
G.4 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535
G.3 79682 68014 33689 90896 15582 61545
G.2 52279 30247 17826
G.1 10127 64825 88106
G.ĐB 777204 301747 500868
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô TPHCM Thứ 2, 18/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 14, 17, 17
2 20, 21, 27, 27
3 -
4 49
5 56
6 64
7 77, 79
8 82, 84, 84
9 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 -
2 25, 29
3 -
4 46, 47, 47
5 54, 54, 55, 55
6 64, 69
7 71, 75
8 85, 89
9 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 08
1 10, 13, 19
2 22, 26
3 32, 35
4 45
5 -
6 68
7 -
8 82, 87, 88, 89
9 93, 98
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 53 39 23
G.7 040 107 218
G.6 6075 8076 2899 1878 2175 6007 6034 4898 5376
G.5 3588 9456 9114
G.4 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916
G.3 14276 45418 63158 27477 84404 59692
G.2 83509 13737 80898
G.1 27479 11583 48476
G.ĐB 953126 761778 045614

Lô tô TPHCM Thứ 2, 11/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 06, 09
1 18
2 22, 26
3 33
4 40
5 53
6 64
7 73, 75, 76, 76, 77, 79
8 88
9 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 07
1 13
2 -
3 35, 37, 39, 39
4 43
5 56, 58
6 -
7 75, 77, 78, 78
8 83
9 92, 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 11/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 07
1 14, 14, 16, 18
2 23, 27
3 34, 38
4 45
5 -
6 -
7 76, 76
8 -
9 92, 97, 98, 98
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 61 82 37
G.7 242 867 962
G.6 8986 9330 4614 8781 2462 3583 0194 7632 2994
G.5 1310 9583 2074
G.4 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101
G.3 92732 32906 90104 74861 38849 08647
G.2 97786 62069 67390
G.1 30428 74349 67621
G.ĐB 693324 244959 482455

Lô tô TPHCM Thứ 2, 04/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 14, 18
2 24, 28
3 30, 31, 32
4 41, 42, 42, 45
5 -
6 61, 62
7 -
8 86, 86
9 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 -
2 -
3 32
4 45, 49
5 50, 55, 59
6 61, 62, 67, 69
7 -
8 81, 82, 83, 83, 84
9 90

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 04/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 12
2 21
3 32, 37
4 40, 44, 47, 49
5 55
6 62
7 74, 74
8 86
9 90, 94, 94
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 96 95 98
G.7 820 459 051
G.6 6467 8068 7363 3477 1830 7699 2335 0631 8819
G.5 8331 2912 6465
G.4 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377
G.3 97767 58283 03040 76193 66924 76510
G.2 05085 26267 93527
G.1 21808 03424 89022
G.ĐB 546044 380085 053281

Lô tô TPHCM Thứ 2, 28/12/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 05, 08
1 -
2 20, 27
3 31
4 44
5 54
6 63, 67, 67, 68
7 -
8 83, 85, 89
9 95, 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/12/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 17
2 20, 24
3 30
4 40
5 54, 56, 59
6 65, 67
7 71, 77
8 84, 85
9 93, 95, 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/12/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 19
2 22, 22, 23, 24, 27
3 31, 35
4 -
5 51, 56, 58
6 62, 65
7 77
8 81, 82
9 98
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 11 37
G.7 986 859 752
G.6 1762 6615 8295 8391 9479 7094 6072 5814 5536
G.5 0841 4726 9904
G.4 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960
G.3 56168 10140 16220 88380 24336 85501
G.2 18435 09309 17371
G.1 50634 80180 75186
G.ĐB 008362 696867 454386

Lô tô TPHCM Thứ 2, 21/12/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 21, 25
3 34, 35
4 40, 41
5 -
6 62, 62, 63, 64, 65, 68
7 73, 75, 76
8 86
9 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/12/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 15, 17
2 20, 26
3 -
4 -
5 59
6 61, 67
7 70, 72, 79
8 80, 80, 84, 85
9 91, 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 21/12/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 05
1 14
2 -
3 36, 36, 37
4 48
5 52
6 60, 69
7 70, 71, 72, 76
8 86, 86
9 91
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 71 78 08
G.7 242 210 828
G.6 7703 6454 2449 6594 9760 0562 0725 5544 2097
G.5 6175 6277 4907
G.4 12665 08304 81385 23168 54659 31764 38035 98974 00368 01128 06749 37839 22634 93796 08138 24580 40142 97206 67997 41895 30355
G.3 24238 14611 61782 02169 52649 03542
G.2 18969 37884 72945
G.1 91478 40994 76055
G.ĐB 091113 819479 836477

Lô tô TPHCM Thứ 2, 14/12/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 11, 13
2 -
3 35, 38
4 42, 49
5 54, 59
6 64, 65, 68, 69
7 71, 75, 78
8 85
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/12/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 28
3 34, 39
4 49
5 -
6 60, 62, 68, 69
7 74, 77, 78, 79
8 82, 84
9 94, 94, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 14/12/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 07, 08
1 -
2 25, 28
3 38
4 42, 42, 44, 45, 49
5 55, 55
6 -
7 77
8 80
9 95, 97, 97
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 30 23 93
G.7 695 940 108
G.6 3992 0566 9440 9727 3118 3461 2184 0761 2429
G.5 6894 4428 8721
G.4 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602 73806 15200 39367 30026 81612 41670 15324
G.3 82501 77118 43802 55314 25571 21606
G.2 73670 85779 38049
G.1 10149 22258 48777
G.ĐB 580653 757684 804592

Lô tô TPHCM Thứ 2, 07/12/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 18
2 28
3 30, 36
4 40, 49
5 53, 57, 58
6 63, 66
7 70
8 -
9 92, 93, 94, 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/12/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 14, 18, 18
2 20, 23, 27, 28
3 39
4 40, 43
5 58
6 61
7 75, 79
8 82, 84
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 07/12/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 06, 08
1 12
2 21, 24, 26, 29
3 -
4 49
5 -
6 61, 67
7 70, 71, 77
8 84
9 92, 93

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam, KQXSMN thứ 2 hôm nay trên Xổ số nhanh và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Hai trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Hai hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Hai nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền xosonhanh.net hoặc xem tường thuật XSMN trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 2 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ 2 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ 2 mở thưởng 3 đài bao gồm: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết hay các đại lý vé số để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 2, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Hai

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ hai hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: xosonhanh.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Hai để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.

 RSS

Copyright 2020 Kết quả Xổ Số Nhanh
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status