XSMN Thứ 7 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 26 74 32 75
G.7 807 930 320 421
G.6 0907 8765 7529 6431 0089 3271 2392 8087 1691 6233 6102 4707
G.5 0925 8420 1700 9705
G.4 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129
G.3 78688 02493 92295 26098 62980 75420 80419 00316
G.2 96823 26781 64404 48324
G.1 52110 46271 91640 66583
ĐB 001723 504948 238691 788316
ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô TPHCM Thứ 7, 20/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 10, 10, 18
2 23, 23, 25, 26, 29
3 33
4 43
5 54
6 62, 65
7 -
8 85, 88
9 93

Lô tô Long An Thứ 7, 20/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 17
2 20
3 30, 31
4 48
5 -
6 66, 67
7 71, 71, 74, 78
8 81, 83, 84, 89
9 95, 98

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 -
2 20, 20
3 32, 34, 37
4 40, 40, 41
5 -
6 60
7 -
8 80, 81, 87
9 91, 91, 92, 98

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 07
1 16, 16, 17, 19
2 21, 24, 29
3 30, 33
4 40
5 56
6 -
7 75
8 83, 83, 84
9 -
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 33 46 91 75
G.7 789 883 831 752
G.6 8203 8964 1197 8253 3163 2391 0488 5716 3985 1941 1760 7359
G.5 5336 1881 2190 6465
G.4 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441
G.3 30527 26707 49553 43269 77444 21709 25592 64932
G.2 62044 25255 99281 43901
G.1 72420 24476 73531 02942
ĐB 346015 949865 786234 910568

Lô tô TPHCM Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 07
1 15
2 20, 21, 27
3 33, 36, 36
4 40, 44
5 -
6 64
7 -
8 82, 89, 89
9 97, 97

Lô tô Long An Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 26, 29
3 38
4 46
5 53, 53, 55
6 63, 65, 69
7 75, 76, 78
8 81, 83, 88
9 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 18, 19
2 24, 26
3 31, 31, 34
4 44, 46
5 -
6 -
7 -
8 80, 81, 85, 88
9 90, 91, 92

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 20, 26
3 32
4 41, 41, 42
5 51, 52, 53, 59
6 60, 65, 68
7 75
8 -
9 92, 93, 95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 14 95 04 90
G.7 519 721 427 990
G.6 4105 9528 7678 5088 2884 6151 7152 1156 5894 1739 3463 9548
G.5 8254 0096 3157 7889
G.4 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585 02360 40936 89562 62677 06267 24003 48520 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810
G.3 09862 83242 28010 74704 00197 75385 08449 30775
G.2 55007 33372 24027 69016
G.1 90406 48421 87962 33630
ĐB 530464 734643 758993 901894

Lô tô TPHCM Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 07
1 13, 14, 19
2 20, 28
3 -
4 42, 42
5 54
6 62, 64
7 75, 78
8 85
9 92, 92

Lô tô Long An Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 10
2 20, 21, 21
3 36
4 43
5 51
6 60, 62, 67
7 72, 77
8 84, 88
9 95, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 -
2 25, 27, 27
3 -
4 -
5 51, 52, 56, 57
6 62, 62, 62
7 77
8 85
9 92, 93, 94, 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08
1 10, 16, 16
2 -
3 30, 38, 39
4 48, 49
5 59
6 63
7 75, 77
8 89
9 90, 90, 94
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 50 47 12 48
G.7 381 382 092 444
G.6 8997 8935 5629 0967 3887 2174 0436 4804 4495 1148 9494 6860
G.5 2088 9978 8348 6026
G.4 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799 30634 37734 67658 63422 41289 32443 13810 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078
G.3 84098 87798 49897 10209 05552 13404 45416 77624
G.2 97968 03937 35812 50834
G.1 64469 60631 76365 52314
ĐB 034031 967228 854041 282772

Lô tô TPHCM Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 29
3 30, 31, 35, 37, 39
4 47
5 50
6 68, 69
7 -
8 81, 82, 88
9 97, 98, 98, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 10
2 22, 28
3 31, 34, 34, 37
4 43, 47
5 58
6 67
7 74, 78
8 82, 87, 89
9 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 04
1 12, 12
2 -
3 32, 36
4 41, 44, 48
5 51, 52, 59
6 63, 65, 66
7 -
8 -
9 92, 95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 09
1 14, 16, 19
2 24, 26
3 34, 39
4 44, 48, 48, 48
5 -
6 60
7 72, 72, 78
8 -
9 94
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 19 06 25 40
G.7 261 428 429 086
G.6 7653 5615 1046 4269 5398 8709 3497 4838 4589 6373 7695 2876
G.5 0078 8246 0619 0645
G.4 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962
G.3 51420 68826 95305 08692 98604 50367 94385 72589
G.2 86955 33197 09692 52410
G.1 97821 21510 09733 47048
ĐB 705683 800867 846178 615442

Lô tô TPHCM Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 08
1 15, 19
2 20, 21, 26
3 34
4 46
5 53, 55, 56
6 60, 61
7 78
8 83
9 98

Lô tô Long An Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 06, 08, 09
1 10
2 28
3 -
4 46
5 59
6 65, 67, 69
7 77
8 -
9 92, 93, 97, 97, 98

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 14, 19
2 25, 29
3 33, 37, 38, 39
4 43, 46
5 -
6 64, 67
7 78
8 83, 89
9 92, 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 25
3 32, 38
4 40, 42, 45, 48
5 55
6 62
7 73, 74, 76
8 85, 86, 89
9 95, 97
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 89 41 07 19
G.7 511 540 884 244
G.6 9316 4193 2075 8998 6707 3576 7101 8953 8386 5861 0086 8917
G.5 5263 8100 3784 7676
G.4 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130
G.3 58446 90985 11401 76534 86609 31441 63605 86436
G.2 05166 16923 30816 01849
G.1 47776 06945 07979 26109
ĐB 021628 268376 694662 943293

Lô tô TPHCM Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 16
2 28
3 -
4 46
5 53
6 63, 66
7 73, 75, 76, 78
8 84, 85, 85, 86, 89
9 93

Lô tô Long An Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 07
1 18
2 23
3 34
4 40, 41, 42, 45
5 -
6 60, 67
7 76, 76
8 88, 89
9 94, 98

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 07, 09
1 16, 19
2 24, 26
3 -
4 41
5 53
6 62
7 70, 79
8 80, 84, 84, 86
9 94

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 17, 19
2 25
3 30, 36, 36
4 42, 44, 49
5 -
6 61
7 73, 76
8 86, 87
9 90, 93
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 12 13 57 99
G.7 339 478 633 777
G.6 6653 4861 3807 9538 1497 1071 1004 6750 4454 6192 2364 0542
G.5 2599 7347 2955 6647
G.4 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252
G.3 18449 26401 86066 77102 04373 84713 52111 54694
G.2 40217 19059 79080 28728
G.1 69065 67618 23644 32794
ĐB 160248 639489 568796 872304

Lô tô TPHCM Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 07
1 12, 17
2 26
3 33, 39
4 48, 49
5 53
6 60, 61, 65
7 -
8 86, 88
9 99, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 09
1 13, 18, 19
2 -
3 32, 33, 38
4 43, 47
5 59
6 66
7 71, 78
8 80, 89
9 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 12, 13
2 -
3 33
4 43, 44
5 50, 53, 54, 55, 57
6 60
7 73, 74
8 80
9 91, 96

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 11, 17
2 28
3 -
4 42, 47, 49
5 52
6 60, 62, 64
7 77, 77
8 88
9 92, 94, 94, 99

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 7 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Bảy trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 4 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành. Riêng xổ số thành phố Hồ Chí Minh (XSHCM) được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Bảy hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Bảy nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền xosonhanh.net  hoặc xem tường thuật XSMN trực tiếp.

Ngoài ra, có thể theo dõi XSMN thứ bảy qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Bảy đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Bảy mở thưởng 4 đài bao gồm TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết hay các đại lý đổi số trúng để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 7, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: xosonhanh.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Bảy để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõiRSS

Copyright 2020 Kết quả Xổ Số Nhanh
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status