XSMN Thứ 5 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 82 94
G.7 641 262 195
G.6 2978 7385 9457 5112 1214 7396 2115 5279 1791
G.5 8219 0270 5951
G.4 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077
G.3 49754 79153 58553 15723 17152 96573
G.2 88016 24061 38990
G.1 56289 41553 22822
G.ĐB 183809 657739 777705
ĐỔI VÉ SỐ KIẾN THIẾT TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 15, 16, 19
2 -
3 34, 35, 36
4 41
5 53, 54, 55, 57
6 68
7 76, 78, 79
8 85, 89
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 12, 14
2 23
3 39
4 42
5 52, 52, 53, 53
6 61, 62, 69
7 70
8 81, 82
9 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 14, 15, 16
2 22
3 -
4 43
5 51, 52
6 -
7 73, 74, 75, 77, 79
8 -
9 90, 91, 94, 95
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 99 86 56
G.7 827 694 405
G.6 2557 0087 2769 7770 6248 3576 3267 5776 5692
G.5 6767 5964 1548
G.4 30030 53514 29371 23029 75255 21622 09534 46545 13781 07139 56208 81051 08181 84667 07848 67176 99391 85186 66006 02056 76364
G.3 32549 84753 05031 55863 66388 06185
G.2 63476 88846 32676
G.1 37407 04152 55634
G.ĐB 612449 523071 053398

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 14
2 22, 27, 29
3 30, 34
4 49, 49
5 53, 55, 57
6 67, 69
7 71, 76
8 87
9 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 -
3 31, 39
4 45, 46, 48
5 51, 52
6 63, 64, 67
7 70, 71, 76
8 81, 81, 86
9 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 -
2 -
3 34
4 48, 48
5 56, 56
6 64, 67
7 76, 76, 76
8 85, 86, 88
9 91, 92, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 93 09
G.7 093 139 643
G.6 7075 1590 5200 4765 7697 4212 6380 4042 3907
G.5 0683 6065 6764
G.4 41508 81975 69319 09352 93147 90872 01280 01433 66644 10904 46868 17632 80532 17089 25033 27383 50227 23603 51570 39073 86606
G.3 37575 36362 91223 28079 62261 02572
G.2 78844 01433 07165
G.1 48520 49679 77729
G.ĐB 097929 010242 504917

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 19
2 20, 29
3 -
4 44, 47
5 52
6 62, 63
7 72, 75, 75, 75
8 80, 83
9 90, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 12
2 23
3 32, 32, 33, 33, 39
4 42, 44
5 -
6 65, 65, 68
7 79, 79
8 89
9 93, 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 07, 09
1 17
2 27, 29
3 33
4 42, 43
5 -
6 61, 64, 65
7 70, 72, 73
8 80, 83
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 29 65 73
G.7 083 719 337
G.6 9688 6420 0542 9036 1564 7961 1128 9844 0449
G.5 1397 6262 4251
G.4 00249 72708 69138 34462 78404 43307 52420 53677 58657 75149 51452 24755 26234 63484 37637 78829 16620 73676 40035 12756 81932
G.3 31147 54118 01202 78423 88043 34835
G.2 52658 41652 68089
G.1 85446 54311 75459
G.ĐB 275782 707018 574673

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07, 08
1 18
2 20, 20, 29
3 38
4 42, 46, 47, 49
5 58
6 62
7 -
8 82, 83, 88
9 97

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/03/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 11, 18, 19
2 23
3 34, 36
4 49
5 52, 52, 55, 57
6 61, 62, 64, 65
7 77
8 84
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/03/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 20, 28, 29
3 32, 35, 35, 37, 37
4 43, 44, 49
5 51, 56, 59
6 -
7 73, 73, 76
8 89
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 68 04 56
G.7 772 936 687
G.6 8867 6238 3555 7614 3716 5778 7034 4504 6739
G.5 5721 5765 8386
G.4 23454 39616 97084 41163 80696 29708 88722 92937 32328 75759 55840 44679 82364 02817 81561 60884 79244 37817 24345 86888 86278
G.3 49078 33558 81507 39743 83310 78214
G.2 51311 25523 35473
G.1 69736 37692 02860
G.ĐB 513476 513271 155919

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/03/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 11, 16
2 21, 22
3 36, 38
4 -
5 54, 55, 58
6 63, 67, 68
7 72, 76, 78
8 84
9 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 11/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 14, 16, 17
2 23, 28
3 36, 37
4 40, 43
5 59
6 64, 65
7 71, 78, 79
8 -
9 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 10, 14, 17, 19
2 -
3 34, 39
4 44, 45
5 56
6 60, 61
7 73, 78
8 84, 86, 87, 88
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 93 33 18
G.7 454 318 017
G.6 6253 1649 6872 8629 8830 9872 5917 9035 0403
G.5 4000 8421 0457
G.4 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684
G.3 17129 90499 44461 16365 26860 00817
G.2 03828 39750 08834
G.1 39002 87722 51582
G.ĐB 962910 215008 227843

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 02
1 10, 18
2 28, 29
3 39
4 49
5 53, 54, 58
6 67
7 72
8 86
9 93, 99, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 18
2 21, 22, 23, 29
3 30, 33
4 49
5 50
6 61, 65, 67
7 72
8 85, 85, 88
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03
1 17, 17, 17, 18
2 23
3 34, 35
4 43
5 57, 59
6 60, 60, 68
7 -
8 82, 83, 84
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 40 86 45
G.7 844 953 251
G.6 3640 4112 7222 7740 8113 8582 6570 4160 6155
G.5 6130 2306 3513
G.4 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109
G.3 94376 86223 11560 44163 75235 17265
G.2 84015 60268 33806
G.1 97351 63576 65620
G.ĐB 309841 889627 622893

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 15
2 22, 23, 28
3 30
4 40, 40, 41, 44
5 51
6 -
7 76, 78
8 85
9 90, 97, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 12, 13
2 23, 27
3 31
4 40
5 53
6 60, 61, 62, 63, 68
7 76
8 82, 83, 86
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 13
2 20
3 32, 35
4 45, 48
5 51, 55
6 60, 65
7 70, 70
8 -
9 90, 93, 94, 98

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam KQXSMN thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền xosonhanh.net hoặc xem tường thuật XSMN trực tiếp.

Ngoài ra, có thể theo dõi XSMN thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Năm đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Năm mở thưởng 3 đài bao gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết hay các đại lý vé số đổi vé trúng để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Năm  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: xosonhanh.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõiRSS

Copyright 2020 Xổ Số Nhanh
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo. Để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: [email protected]

DMCA.com Protection Status